กิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1/2556

9 มิถุนายน 2556

กิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1/2556

       ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

       กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู โดยการนำของท่า่น ผอ.ภัชราพร มีรสสม และคณะครู กศน.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

       ประธานในพิธี ท่านผอ.ภัชราพร มีรสสม เดินทางมาถึง ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และให้นักศึกษาทุกคนกล่าวตาม เสร็จพิธีประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ให้ทุกคนเป็นคนดีและตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)