ผมได้รับถุงเอกสารประกอบ KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1   จากมหาวิทยาลัยนเรศวร   หยิบเอกสารมาพลิก ๆ ดู  และอ่านเรื่อง workshop นี้ใน บล็อก http://gotoknow.org/nurqakm หลายบันทึก   ก็เกิดความสุขและความทึ่ง

         ทึ่งในความสามารถ  ในการมีวิธีหรือเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้เทคนิค KM เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของงานหลักของตน  คืองานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

         ย้ำว่าขับเคลื่อนงาน  ไม่ใช่ขับเคลื่อน KM

         คือเอา KM ไปใช้ขับเคลื่อนงาน

         ผมชื่นใจมากที่เงินรางวัล BIO Award 50,000 บาทที่เรามอบให้ทาง มน. นั้น   ส่วนหนึ่งได้นำมาใช้จัด workshop นี้

วิจารณ์  พานิช
 10 ต.ค.49