พระมหากรุณาธิคุณ อันสืบเนื่องจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“ การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
“พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ”

พระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

“ ภูมิประเทศยังให้ คือเหมาะสม แต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องอยู่อย่างประหยัดและต้อง เป็นไปในทางที่ถูกต้อง”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

“ ทุกอย่างเป็นธรรมดา ที่มีทั้งคุณและโทษ ถ้าเราใช้ดี ๆ ก็เป็นคุณ ถ้าเราใช้ไม่ดีก็เป็นโทษ”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๓๘

คัดลอกข้อความจากhttp://www.raorakprajaoyuhua.com/work/speech6.htm

พระองค์ทรงพระราชทานธรรมะแก่ปวงชนชาวไทย

ให้สติได้คิด ได้ใคร่ครวญ และตระหนักรู้ในตนเองถึงความพอเพียง พอดี พออยู่ สงบสบาย

และในความพอดี พออยู่ สงบสบาย กลับทำให้มีพลัง พร้อมที่จะทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

วิถีแห่งธรรมชาติที่พระองค์ทรงพระราชทาน จึงนำมาซึ่งความเข้าใจ ยอมรับ และอยู่กับธรรมที่เป็นอยู่

ได้อย่างสงบสุข นอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับแล้ว ยังนำพาให้ชีวิตนี้ยังมีหวัง มิได้หวังในทางโลก 

หากเป็นความหวังในทางธรรม 

ธรรมที่เจริญในวิถีของผู้ครองเรือน ผู้สูงวัย ผู้เรียนรู้ และเรียนรู้การเป็นผู้ให้ที่ดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ทางออนไลน์กับgotoknowความเห็น (0)