มุมมองประเทศไทยในสายตาของ ส. ศิวลักษณ์

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ            สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือที่รู้จักกันในนามปากกาว่า ส. ศิวรักษ์ เป็นนักเขียนชาวไทย และนักวิชาการอิสระ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปจนได้รับสมญานามว่าปัญญาชนสยาม มีชื่อเสียงอย่างมากในการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำนาจผู้ใด ได้รับ รางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล ในปี พ.ศ. 2538 มีผลงานการเขียนมากมายครอบคลุมหลายด้าน เช่นพุทธศาสนา สังคม การเมือง รูปแบบการปกครอง เป็นต้น โดยมีหนังสืออัตชีวประวัติของตนเองชื่อว่า ช่วงแห่งชีวิตและในปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลสันติภาพนิวาโน หรือที่รู้จักกันว่ารางวัลโนเบลแห่งเอเชีย จากมูลนิธิสันติภาพนิวาโน นอกจากนี้ สุลักษณ์ยังได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพถึงสองครั้งด้วย(1)


                                 


1.  สังคมสยามตามทัศนะของปัญญาชนไทยหมายเลข ๑๐
2. มุมมองสถาบันกษัตริย์ของ  ส.  ศิวลักษณ์ 

        2.1  มุมมองสถาบันกษัตริย์ของ  ส.  ศิวลักษณ์  1

        2.2  มุมมองสถาบันกษัตริย์ของ  ส.  ศิวลักษณ์  2


 3. ความขัดแย้งในสังคมไทย            

           3.1 ความขัดแย้งในสังคมไทย 1


           3.2 ความขัดแย้งในสังคมไทย  2


                            

           3.3 ความขัดแย้งในสังคมไทย  3


           3.4 ความขัดแย้งในสังคมไทย  4


4. กรมดำรงฯ วังวรดิศ วิธีคิดเจ้าไทย
        4.1 กรมดำรงฯ วังวรดิศ วิธีคิดเจ้าไทย 1

        4.2 กรมดำรงฯ วังวรดิศ วิธีคิดเจ้าไทย 2

5. มาตรา112 ล้มล้าง หรือ รักษา?

6. การให้การศึกษาอบรม

7. เรียนรู้ชีวิตและความคิดของ ส. ศิวลักษณ์

8. พุทธแท้ต้องปฏิเสธไสยศาสตร์
        8.1 พุทธแท้ต้องปฏิเสธไสยศาสตร์ 1

        8.2 พุทธแท้ต้องปฏิเสธไสยศาสตร์  2

9.  ปัญญาชนแบบพุทธ
     
( ปาฐกถาในงาน 60ปี 6วิถี นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ วันที่ 12 พฤษภาคม 2555.)
10.  เคท - วิลเลียม กับวิวัฒนาการประชาธิปไตยในอังกฤษ
         10.1 เคท - วิลเลียม กับวิวัฒนาการประชาธิปไตยในอังกฤษ

        10.2 เคท - วิลเลียม กับวิวัฒนาการประชาธิปไตยในอังกฤษ

11. ส.ศิวรักษ์ พูดเรื่องศาลไทย ในรายการตอบโจทย์ (4ม.ค.56)

12. Rhetoric and Dissent: Where to next
    for Thailand's lèse majesté law? #

13. RLC Bonn: Interview with Dr. Sulak Sivaraksa from Thailand

14. Sulak Sivaraksa at the Garrison
    Institute's Satyagraha Event

15. Sulak Sivaraksa at the Parliament of the World's Religions

16.Climate Change Is a Matter of Justice: Nobel Prize Nominee Sulak Sivaraksa
17. พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก
        17.1 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 1

                17.2 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 2

        17.3 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 3

          17.4 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 4

          17.5 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 5

          17.6 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 6

          17.7 พุทธศาสนามหายาน...ที่คนไทยควรรู้จัก 7 
   

          ----------------------------------------

(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดี ๆ จ้ะท่านอาจารย์ที่เคารพ