ขอสท้อนภาพด้วย กวีนิพนธ์เพื่อสดุดีวีรกรรมของวีรชนอย่างสูงสุด ขอวิญญาณเพื่อนๆส่งสู่สรวงสวรรค์และเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าในการต่อสู้เพื่อสังคมเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ต่อไป

            น้อมกายคารวะวีรชน ผู้พลีตนเพื่อพิทักษ์ธรรมทุกสมัย จารึกเจตนาประชาชัย บนผืนแผ่นดินไทยให้สืบสาน  จำเสียงปืนก้องกัมปนาท จำภาพเกรี้ยวกราดประหัตประหาร จำความแกร่งกล้าท้าสาธารณ์ จำจารประวัติศาสตร์แห่งชาติชน   จดจ้องจองล้างทางมืดมิด จดจ่อพิชิตความหมองหม่น จดจำพฤติกรรมคนฆ่าคน จนจารผลแห่งทุกข์ยุคสมัย  จากมิตรผู้อยู่หลังยังคงมั่น อุดมการณ์ใฝ่ฝันยังฝันใฝ่ หนี้เลือดชีวิตมิตรพลีไป จักเป็นไฟต่อเชื้ออุดมธรรม 30ปี 30ศตวรรษ ใครมิอาจกำจัดให้ตกตำ อนุชนรุ่นหลังจักเชิดชูวีรกรรม จักน้อมนำสืบค่าเจตนารมณ์ สู่สุขคติเถิดวีรชน สรวงสวรรค์เบื้องบนเชิญสุขสม บันดาลพลังให้ผู้โศรกซม หยัดยืนไม่ลื่นล้มพ่ายภัยพาล จักหาญกล้าท้าทายทุรยุค จักป่าวปลุกปวงประชาผู้กล้าหาญ จักเสริมส่งคุณค่าเอกตระการ ให้เนาวนานวีรชนคนตุลา 

            พวงหรีดร้อยใจเพื่อน  วรนันท์ บุนนาค ประพันธ์ 30ปี 6 ตุลา

ฯ