โรงเรียนกวี รุ่น ๘ เปิดรับสมัครแล้ว


โรงเรียนกวี เ ปิ ด แ ล้ ว
@@@@@@@@@@@

...หากเธอคือนักเดินทาง
โลกรู้สึกลึกกว้างยังสวยใส
ทั้งโลกภายนอกโลกภายใน
ดื่นดวงดอกไม้ยังรอคอย
โรงเรียนกวีอ่านชีวิต
ลิขิตตัวตนมณฑลถ้อย
ทุ่งสักไร่นาอาศรมน้อย
หนึ่งในรอยทางเลือกแห่งรุ่งอรุณ
พราวเพชรน้ำค้างบนคันนา
ลมไหวใบหญ้าในแดดอุ่น
เธออาจพบบางใครไม่เคยคุ้น
ปุยนุ่นและขนนกนิรนาม
เพื่อเธอและเขาจะก้าวกล้า
ผ่านพ้นพันธนาและขวากหนาม
เปล่าเปลืองอันใดใจงาม
คว้าย่ามหยิบสมุดพกปากกา
-------------------------------
ค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๘
โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ และศักดิ์สิริ มีสมสืบ
.
สืบเนื่องจากทุ่งสักอาศรมได้ดำเนินกิจกรรมโครงการค่าย “โรงเรียนกวี” เป็นวิทยาทานการศึกษา มาเป็นระยะเวลา ๗ ปี ๗ รุ่นแล้วนั้น
.
ขณะนี้กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่าย “โรงเรียนกวี” รุ่นที่ ๘ ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
.
นับเป็นสิ่งดีงามตั้งแต่ปีที่แล้ว “ครูไวท์” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมหลักสูตรกับ “ครูกานท์” (ศิวกานท์ ปทุมสูติ) อย่างเต็มตัว (หลังจากได้มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรตามโอกาสมาทุกปี) ดังนั้นการประสานพลังของคนเขียนบทกวีสองคน ซึ่งมีใจรักทางกวีและการใช้ชีวิตคล้ายๆ กัน จะยิ่งแผ้วถางผืนนากวี “ทุ่งสักอาศรม” ให้เป็นแปลงหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์กวีที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
.
กิจกรรมหลักสูตรโรงเรียนกวีรุ่น ๘ (วันที่ ๑๒-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖) มีดังนี้
-ตื่นนอนประมาณ ๕.๐๐ น. พร้อมร่วมปฏิบัติกิจกรรม ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
-เดินทุ่งเก็บน้ำค้างสร้างแรงบันดาลใจ
-สัมผัสธรรมชาติเชื่อมโยงจิตสมาธิและวิจารณญาณอันแยบคาย
-สดับฟังเสียงธรรมชาติ ดนตรี และภาษา
-อ่านบทกวีและวรรณกรรมสร้างสรรค์เชิงคิดอ่านและคิดวิเคราะห์
-ฝึกปฏิบัติเขียนบทกวีอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตและจิตใจ
-อ่านคิดเขียนอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต
-เรียนรู้วิธีคิดและเขียนบทกวีสร้างสรรค์
-ฝึกแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาบทกวี
-ฝึกเข้าเงียบเพื่ออยู่กับตนเองและการอ่านคิดเขียนที่ลุ่มลึก
-เส้นทางและการนำเสนอและเผยแพร่บทกวี
-ชมภาพยนตร์เพื่อเสวนาเชิงปรัชญาชีวิต
-เที่ยวชุมชนเรียนรู้วิถีชาวบ้าน
-สำแดงบทกวีลายมือ
-สำแดงบทกวีลีลาอัตลักษณ์
-คัดสรรและจัดทำรวมเล่มบทกวี
-เรียนรู้ดูแลบ้านภายนอกและบ้านภายใน
-ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข
-งดอบายมุขและปิดสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
-แต่งกายเหมาะงามและเรียบง่าย (นุ่งยาว ใส่รองเท้าแตะ)
-มีสมุดบันทึก และมีย่ามสำหรับใส่เครื่องเขียน สะดวกแก่การเดินทาง
ฯลฯ
.
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโดย “กองทุนทุ่งสักอาศรม”
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
(๑) อายุ ๑๕-๙๐ ปี
(๒) มีความรักและมุ่งมั่นที่จะเขียนบทกวี
(๓) มีพื้นฐานในการเขียนร้อยกรองอย่างใดอย่างหนึ่ง
(๔) เคยอ่านบทกวีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม
.
จำนวนที่รับ ๑๐ คน
อาจรับเกินหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม
.
การสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้ที่สนใจเขียนจดหมายแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการโดยบอกเล่าประวัติ ประสบการการอ่านบทกวี พื้นฐานการเขียนร้อยกรอง แนบตัวอย่างผลงานประมาณ ๓-๕ ชิ้นงาน และแจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวกได้ที่ ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ หรือส่งทาง e-mail : tungsakasome@yahoo.com ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
.
หัวใจสำคัญของการ ‘ให้ทาง’ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการก็ดังที่เคยบอกกล่าวไว้ในรุ่นก่อนหน้านี้แล้วแหละครับ ว่า จะดูที่ความมุ่งมั่นในทางกวี ดูวิธีคิด และดูพื้นฐานในทางกาพย์กลอน (จากผลงานที่แนบประกอบ...แค่ดูพื้นฐานเท่านั้น) ดูข้อมูลชีวิตที่เล่าบอกมาในจดหมาย รวมทั้งบางรายก็อาจดูเพิ่มเติมจากข้อมูลและความเคลื่อนไหวในหน้าสื่อ ออนไลน์ ในสังคม และในชีวิตวิถีของบุคคลนั้นๆ เท่าที่พบเจอและรู้จัก
.
ผลการพิจารณารับเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จะแจ้งกลับทางโทรศัพท์ (ตามหมายเลขที่ผู้สมัครแนบ) และแจ้งทางเฟซบุ๊กของ Siwakarn Patoommasoot และ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ คนสอยดาว ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

------------------------
ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
e-mail : tungsakasome@yahoo.com
ศิวกานท์ ปทุมสูติ โทร.081-9956016
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ โทร.087-2027008


หมายเลขบันทึก: 538777เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2013 09:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2013 09:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี