เรื่องนี้เริ่มจาก "ชื่อ"

JKL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้เขียนยอมรับว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บางชนิดอาจปรากฎในชื่อยาได้ ได้แก่ เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) หรือสัญลักษณ์แทนเสียง (Pronunciation) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการออกเสียง แบ่งพยางค์ แบ่งคำ ในการเรียกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

           เรื่องนี้เริ่มจากการถกเถียงทางวิชาการในประเด็นเรื่อง "ชื่อ" ว่าสามารถใช้เครื่องหมาย ® หรือ™ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อยาได้ไหม

          ระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็นนั้น ผมแสดงส่วนตัวของผมว่าเครื่องหมาย ® หรือ ™ ไม่ใช่ชื่อ หรือส่วนหนึ่งของชื่อ จึง ไม่ควรปรากฎเป็น รายการทะเบียนตำรับยา หัวข้อ "ชื่อยา" แต่อาจปรากฎเป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายการค้า ที่ปรากฎใน รายการทะเบียนตำรับยา หัวข้อ "ฉลากและเอกสารกำกับยา" ได้

         ในขณะที่อีกฝ่าย มีความเห็นแตกต่างว่า ® หริอ ™ สามารถใช้ร่วมและปรากฎในรายการในทะเบียนตำรับยา หัวข้อ "ชื่อยา" ได้ และสามารถปรากฎได้ ใน ฉลากและเอกสารกำกับยา ได้เช่นเดียวกัน

          จากความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวในคราวนั้น ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะต่างก็มีเหตุผลที่สามารถนำมาอธิบายแนวคิดของตนเอง  ผมเองก็ต้องทบทวนแนวคิดผมเองอีกครั้งเช่นเดียวกัน ว่าเป้นไปตามหลักวิชา หรือหลักตนเองเท่านั้น  ซึ่งเท่าที่ผมได้รวมรวมบรรดาแนวคิดที่สนับสนุนความเห็นของผม มีรายละเอียดดังนี้  ..................................

อ่านต่อ คลิ๊กเลยคัฟ


เนื้อหานี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ได้ผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด บุคคล หรือคณะบุคคลใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความคิดความเห็นความเห็น (0)