รักษาผ้าน้ำมันปูโต๊ะให้สะอาด ใช้น้ำส้มสายชู 1 ส่วน ผสมน้ำมันลินซีด 2 ส่วน ใช้เศษผ้าชุบทาให้ทั่ว แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง