การดูแลรักษาเสื้อผ้าประจำสัปดาห์ คือ การซักรีด ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ใช้ไม่ได้ทุกวัน เช่น เสื้อคลุม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว การซักรีดควรทำอย่างสม่ำเสมอ  การสะสมเสื้อผ้า ใช้คราวละมากๆ ทำให้ต้องทำงานหนัก