วิธีซักผ้าม่าน เมื่อถอดผ้าม่านออกไปซัก ให้ใช้ก้อนสบู่ถูตรงขอบราวผ้าม่านให้ทั่ว เมื่อซักผ้าม่านแล้วเอาไปใส่ใหม่ จะทำให้ลื่นใส่ได้ง่าย