ถ้าซักผ้าในน้ำอุ่น แล้วจึงซักด้วยน้ำเย็น ทำให้ใช้แรงงานน้อยกว่า สะอาดด้วยน้ำเย็นเพียงอย่างเดียว