ดูแลความสะอาดของเสื้อผ้า เสื้อผ้าใช้แล้วควรถอดออกแขวนกับไม้แขวนเสื้อเพื่อผึ่งให้เหงื่อแห้ง แขวนเสื้อที่ใช้แล้วไว้นอกตู้ ก่อนนำไปแช่และซัก เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหงื่ออบอยู่ในตู้  ขจัดรอยเปื้อนทันที ถ้าทำได้ เพราะรอยเปื้อนใหม่ขจัดได้ง่าย ก่อนซักควรปะหรือชุนเย็บกระดุม รังดุม ตะขอซิปที่ขาดก่อนซัก เพราะรอยปะจะไม่ขยายกว้าง