...มองแล้วคลายให้สุขใจ

เมฆฟองฟ้าดั่งทาบทาด้วยแผ่นทอง...ที่ใจหมองมองแล้วคลายให้สุขใจ


โอ้อรุณแอร่มแย้มกลีบฟ้า

สนิทตาตาสลักใจ หทัยผอง

เมฆฟองฟ้าดั่งทาบทาด้วยแผ่นทอง

ที่ใจหมอง มองแล้วคลายให้สุขใจ


                                                            ร้อยคำโดย..พ่อชาวสวน

๒๔-๐๕-๒๕๕๖

สุข-ทุกข์ตามครรลอง ด้วยวิถีแห่งพุทธะ

วันวิสาขปูรมีบุชา..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รื่นรมย์ ร่มเย็น เป็นธรรมดาความเห็น (1)

ครับ  หากใจหมอง  มองแล้วคลายได้สุขใจ