การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐ

การลงทุนในโครงการของรัฐควรมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตแบบบูรณาการ

  ปัญหาหลังคารั่วของสนามบิน สุวรรณภูมิ

การจัดการปัญหาควรกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้น การออกแบบการก่อสร้างแล้วต้องคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีก ควรมีสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายต่าง ๆ ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีการวางแผนและมาตรการในการ ออกแบบ การก่อสร้างรวมถึงการดูแลรักษา  ต้องปรึกษาและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาการร่วมลงทุนแล้วจะสามารถป้องกันการปัดความรับผิดชอบแล้วยังสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดังนี้

1.       ต้องทำสัญญาข้อตกลงร่วมกันในทุกฝ่าย

2.       วางแผนการป้องกัน โดยให้ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายดูแลรักษาและผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างมาตกลงกัน

3.       ให้ฝ่ายออกแบให้ข้อมูลแก่ฝ่ายก่อสร้างว่ามีรายละเอียดและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างหลังจากนั้นฝ่ายดูแลรักษาต้องทราบรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเพื่อจะได้ดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมและต้องมีการอบรมพนักงานทุกคนก่อนการทำงาน  

4.       หากเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบร่วมกันและต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของโครงการซึ่งก็คือรัฐบาลทันทีไม่ต้องรอการฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมาย   สิ่งต่างๆเหล่านี้ รัฐบาลและเอกชนแต่ละส่วนต้องเข้ามาตกลงร่วมกันก่อนและมีเอกเทศสัญญาที่แน่นอนก่อนทำโครงการ เพราะไม่เช่นนั้นปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นตลอดในทุกโครงการและรัฐเป็นผู้รับผิดชอบไม่สามารถเอาผิดกับเอกชนผู้เข้ามารับสัมปทานได้เนื่องจากมีหลายบริษัท และมีตัวบทกฎหมายในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการของรัฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาข้อกฎหมายในอนาคตควรต้องมีการวางแผนในโครงการของรัฐ

หมายเลขบันทึก: 53654, เขียน: 07 Oct 2006 @ 10:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)