สำนักงานยุวกาชาดให้การต้อนรับผู้แทนจากโรงเรียน St. Andrew International School

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

t.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2556 เวลา 15.00 น. นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Ms. Annie Hansen ผู้แทนจากโรงเรียน St. Andrew International School ซึ่งมีความประสงค์จะมาขอรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมอาสายุวกาชาดของสำนักงานยุวกาชาด เพื่อพิจารณาการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ละหาแนวทางในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงเรียน St. Andrew International School กับ สำนักงานยุวกาชาด ในโอกาสต่อไปในนาม " อาสายุวกาชาด "


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khunnai-aความเห็น (0)