งานเวชกรรมสังคม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน  ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ถึง 31 ตุลาคม 2549 เวลา 16.30 ถึง 20.30 น. โดยให้บริการดังต่อไปนี้

     -ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพ

    -บริการตรวจวัดความดัน

    -แจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับโรคต่างๆ

ท่านที่สนใจสามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ห้างสรรพสินค้า Big C ชั้น 2 สาขา ขอนแก่น ฟรีทุกรายการ