"ความรู้ -> ปัญญา" ... (ประโยคย้อนแสง : ประภาส ชลศรานนท์)
เมื่อเราเอาสิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน

ไม่เคยสัมผัสมาไว้ในใจ นั่นคือ


"ความรู้"และเมื่อเราเอาสิ่งที่เราเคยเห็น

เคยได้ยิน เคยสัมผัสออกมาวางข้างนอก นั่นคือ


"ปัญญา"


.....................................................................................................................................................................


สั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง

ผมเห็นควรนำมาเขียนในบันทึำกแทนอนุทิน


บุญรักษา ทุกท่าน


.....................................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ

ประภาส ชลศรานนท์ประโยคย้อนแสง.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๖.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (2)

ลึกซึ้งจริงๆ ค่ะ 

พักนี้มีแต่ความรู้ แต่ไม่ค่อยมีปัญญาค่ะ อิอิอิ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ...ปริม ทัดบุปผา... มีทั้งสองอย่างแหละครับ ;)...