“คุณธรรมความดีงาม”

เหตุไฉนในยุคที่วงการศึกษากำลังเฟื่องฟูเรามีจำนวนครูอาจารย์เพิ่มขึ้น เรามีสถาบันการศึกษาที่ทันสมัยและอัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขา แต่คุณภาพความเป็นมนุษย์ของผู้คนกลับห่างไกลคำว่า “คุณธรรมความดีงาม” เข้าไปทุกที เมื่อมองเข้าไปที่วงการศึกษา ซึ่งควรจะเป็นแหล่งบ่มเพาะความดีงามให้แก่เด็กๆ เรากลับพบว่ามีระบบการแข่งขันต่างๆแทรกตัวอยู่ในนั้นมากเสียจนน่าตกใจ เริ่มตั้งแต่กระแสของโรงเรียนที่มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง มีการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการและให้รางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเด็กที่ทำคะแนนได้สูง เพราะจุดมุ่งหมายของโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ในเวลานี้คือต้องการให้นักเรียนในโรงเรียนของตนแข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องแข่งขันกันอย่างหนักหน่วงเพื่อมุ่งเอาชนะกัน ซึ่งเราคงต้องทบทวนกันใหม่เสียแล้วว่า เด็กๆ ของเราได้อะไรจาการแข่งขันแบบนั้น และประเทศของเรา รวมไปถึงโลกของเรา ได้อะไรบ้างจากการที่ทรัพยากรมนุษย์มีแต่ความคิดที่จะแข่งขันและเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางทีคำถามเหล่านี้อาจจะต้องเริ่มต้นโดยการย้อนกลับไปตั้งคำถามใหม่แก่วงการศึกษาว่า เป้าหมายแท้ที่จริงการศึกษาควรมอบให้แก่เด็กๆนั้นคืออะไร (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553 : 11)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)