วันนี้ ผู้เขียนได้เปิดเจอบล็อกที่เกี่ยวกับการแต่งชุดปกติขาวและการติดแพรแถบที่ระลึก ที่มีผู้รู้ได้เขียนไว้ เพื่อที่จะได้มีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง จึงขอนำมาบอกต่อ โดยศึกษาได้ตามนี้ค่ะ

             เครื่องราชอิสริยาภรณ์และแพรแถบที่ระลึก, การแต่งชุดปกติขาวในงานต่าง ๆ