• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดสุรินทร์

พินินทร์ แสนสำราญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ผลการศึกษา

– ในการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน จะต้องดำเนินการพัฒนาทั้งในด้านการจัดองค์กรด้านกองทุนสุขภาพ ด้านกระบวนการจัดทำแผน ด้านการถ่ายทอดข่าวสาร ด้านกิจกรรมสุขภาพและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อมๆกัน จึงจะส่งผลต่อการมีศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนได้ และนอกจากนี้ควรพัฒนาด้านอื่นๆ ในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในชุมชน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 53377
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)