ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลิน ใน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ปี 2548

ละออง บังด้วง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์

ผลการศึกษาพบว่า
- คะแนนรวมความสามารถใสการควบคุมระดับน้ำตาล (FBS) ดัชนีมวลกาย (BMI) ความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสามารถควบคุมโรคได้ดีร้อยละ 50 ควบคุมโคได้พอใช้ ร้อยละ 50

– การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลิน ร่วมกับระบบติดตาม มีผลทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#เบาหวาน#งานวิจัย#ส่งเสริมสุขภาพ#การดูแลตนเอง#ผลงานทางวิชาการ#อินซูลิน

หมายเลขบันทึก: 53375, เขียน: 05 Oct 2006 @ 11:32 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 08:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)