ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลิน ใน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ปี 2548

  ติดต่อ

ละออง บังด้วง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์

ผลการศึกษาพบว่า
- คะแนนรวมความสามารถใสการควบคุมระดับน้ำตาล (FBS) ดัชนีมวลกาย (BMI) ความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสามารถควบคุมโรคได้ดีร้อยละ 50 ควบคุมโคได้พอใช้ ร้อยละ 50

– การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลิน ร่วมกับระบบติดตาม มีผลทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 53375, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 08:30:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#เบาหวาน#งานวิจัย#ส่งเสริมสุขภาพ#การดูแลตนเอง#ผลงานทางวิชาการ#อินซูลิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)