วิธีขจัดกลิ่นเหม็นอับจากตู้เสื้อผ้า ให้ขยำกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นก้อน ใส่ในตู้เสื้อผ้า หนังสือพิมพ์จะช่วยดูดกลิ่นได้