ปัจจัยที่ส่งผลให้ชมรมไม้พลองราชอุทัยกวีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ศรีวรรณ เศรษฐพานิช
สำนักงานสาธารณสุข จ.อุทัยธานี

วัตถุประสงค์
– เพื่อศึกษาพัฒนาการและปัจจัยที่ส่งผลให้ชมรมไม้พลองราชอุทัยกวีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ผลการศึกษา
– ปัจจัยที่ส่งผลให้ชมรมไม้พลองราชอุทัยกวีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนคือ การตระหนักต่อภัยสุขภาพ ผู้นำและคณะกรรมการชมรมมีความเสียสละ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / องค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชน สมาชิกมีความเอื้ออาทรที่ดีต่อกัน

- ปัจจัยที่อาจทำให้ชมรมเกิดความไม่ยั่งยืน คือ นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของภาครัฐบาล ความแตกต่างระหว่างวัย บุคลิกภาพของผู้นำ การขาดการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมและสมาชิกชมรมไม้พลองราชอุทัยกวี มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การสร้างขวัญกำลังใจในหมู่สมาชิกชมรมและสมาชิกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีขึ้น

- สมาชิกชมรมมีความรักสามัคคี เสียสละ เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงทำให้ชมรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกชมรมไม้พลองราชอุทัยกวี (โดยการไปเยี่ยมสมาชิกในขณะที่มีการออกกำลังกายจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดี)

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#ชมรมไม้พลอง

หมายเลขบันทึก: 53376, เขียน: 05 Oct 2006 @ 11:33 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 11:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)