ถ้ามีน้ำมันหยดอยู่ที่พื้นโรงรถ ให้เอาหญ้าแห้งมาวางทับ ทิ้งไว้อย่างนั้น 1 คืน แล้วกวาดเช็ดรอยน้ำมันออกเก็บไปทิ้ง รอยเปื้อนน้ำมันจะจางหายไป