วิธีทำความสะอาด ดอกไม้พลาสติกอย่างรวดเร็ว ให้นำดอกไม้นั้นใส่ถุงกระดาษที่มีเกลืออยู่ภายใน ปิดถุง แล้วเขย่าจนกว่าดอกไม้จะดูใหม่ขึ้น