ถ้าจะล้างขวดที่ใส่น้ำปลาให้หมดกลิ่น ให้ใช้กากชาใส่ลงในขวดแก้ว เขย่าหรือนำมาล้างน้ำธรรมดา จะได้ขวดสะอาดที่หมดกลิ่นน้ำปลา