ให้ล้างรถในที่ร่ม เพื่อลดแสงสะท้อน จากระจกเข้าตา ควรล้างที่ปัดน้ำฝน ด้วยน้ำอุ่นผสมเบ็กกิ้งโซดาเล็กน้อย