GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปัญหาจากการประกอบธุรกิจที่สนใจ

ถาม : ปัญหาจากการประกอบธุรกิจที่สนใจ

ตอบ : ธุรกิจสนใจจะเป็นธุรกิจ ร้านเช่าภาพยนตร์(วีดิโอ) และ ธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย) ซึ่งในการประกอบธุรกิจใดๆ ก็ย่อมจะประสบพบปัญหาอยู่ในทุกธุรกิจ อย่างธุรกิจที่ตนเองสนใจนั้น คิดว่าในส่วนของ

        ธุรกิจ ร้านเช่าภาพยนตร์(วีดิโอ) จะพบปัญหาเรื่อง          

             1. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การนำเป็นคัดลอก( Copy ) หรือดัดแปลงเนื้อเรื่อง เป็นต้น          

             2. ปัญหาการจัดจำหน่ายหรือให้เช่าภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี          

             3. ปัญหาทางด้านบุคลากร(พนักงาน) เช่น เป็นบุคคลต่างด้าว เป็นต้น                                                                           

                                                                             

        ธุรกิจ สปา(เพื่อเสริมสวย) จะพบปัญหาเรื่อง          

        1. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น          

        2. ปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น ความไม่สะอาด ไม่ถูกหลักอนามัย เป็นต้น          

        3. ปัญหาทางด้านบุคลากร(พนักงาน) เช่น เป็นบุคคลต่างด้าว เป็นต้น                                                                           

                                                                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 53309
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

พิจารณา "คำ" ที่ใช้กำหนลักษณะ "ความรู้" ใน "ป้าย"  ใหม่ซิคะ มีความรู้อะไรบ้างในบันทึกนี้