สัปดาห์ก่อน  คุณสุภาพฯ โทรประสานนัดหมายประชุมวันนี้ เวลา 13 น.เราได้โทร.ประสาน อ.ราเชนทร์ ๆ ทราบ แต่วันนี้มาไม่ได้  ไปกับนายก อบจ.น่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพนายเจตน์ พันธุ์พานิช  อดีต สจ.ที่ อ.เวียงสา

                            เรามีนัดที่เลื่อนจากเช้า  มาเป็น 13 น.เกี่ยวกับงานประจำเลยไปล่วงเวลา  ได้เชิญชวนคุณสุเรียนฯ  มาร่่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกองทุนฯ ด้วย  เพราะเห็นความประสบการณ์ของเขา น่าจะทำให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายออกไป

                           ความจริงที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ ได้ประชุมไปก่อนหน้า  ส่วนเราและคุณสุเรียนไปร่วมประชุมช้า ด้วยติดธุระ  มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องปลีกตัวมารับลูกๆ  ไปส่งบ้านญาติอีก  เพราะเขาสอบเสร็จวันนี้  การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.55 น. รับฟังสาระที่ขับเคลื่อนมา และแนวทางดำเนินการชัดเจน  พิจารณาระเบียบ  เห็นชอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจะติดตาม  ประเมินผล ร่วมทั้งให้การสนับสนุนต่อไป

                            ก่อนหน้าเคยเขียนไ้ว้เกี่ยวกับที่มากองทุนฯ ในบล็อคนี้ตามลิ๊งค์นี้ครับ  http://gotoknow.org/blog/gotonan/47933