97.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ชีวิตมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับสังคมโลกกว้าง........

-ผู้เขียนมีโอกาสเข้าอบรมโครงการ “โค้ชต้นแบบ 2013” ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติ   แสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของกรมพลศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีกีฬาที่ทำการอบรม 3 ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตซอล กอล์ฟ และวู้ดบอล
-ทั้ง ๆ ที่ผู้เขียนก็ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วโดยสอบผ่าน T-Licence ที่อัมรินรางกูนเมื่อปี 54 เหตุผลที่ไปครั้งนี้ 

1.  ต้องการไปพักผ่อนที่หัวหิน

2.  อาจารย์ผู้ดำเนินโครงการนี้เป็นลูกศิษย์เก่านักเซปักตะกร้อสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง ที่ผู้เขียนเคยเป็นโค้ชมาก่อนโทร ฯ มาประสาน

3.  ไปเป็นพี่เลี้ยงให้พรรคพวกจากจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสายวู้ดบอลของผู้เขียน ประกอบด้วย พิษณุโลก กำแพงเพชร ยโสธร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เชียงราย นครสวรรค์ นนทบุรี สุโขทัย และชลบุรี รวม 30 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดของวู้ดบอล  49 คน

-รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไว้ว่าทีหลัง ตอนนี้ชมภาพกิจกรรมไปก่อนนะ


รศ.คร.บุญมาก  ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมุ-ผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้ร่วมเสวนา และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยบันทึกภาพร่วมกัน-คณะผู้เข้าอบรมกีฬาวู้ดบอลบันทึกภาพร่วมกัน-คณะผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา นันทนาการ     สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ ปีอุตสาหกรรมกีฬา 2013 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนได้อะไร" ประกอบด้วย ..พลตรีจารึก อารีย์ราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา, ศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ ผู็้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา,นายฤทธิ์    ฉวีรัตน์ อดีตผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ นายต่อศักดิ์ สายทอง ผู้ประกาศข่าว TV ช่อง 3 ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ประสิทธิ์ ศรีวัฒนพันธ์ุ อดีตรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เขต 1  (คนกลาง) ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานรุ่นของกีฬาวู้ดบอล-คณะกรรมการ "รุ่นวู้ดบอลแสตมฟอร์ด" ป๋าเดได้รับเกียรติเป็นเลขานุการรุ่นประธานรุ่นสอบผ่าน T-Licence เข้ารับวุฒืบัตร และอุปกรณ์วู้ดบอล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตของฉันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ป๋าเดมาใกล้ๆๆนี่เอง ผมเคยเข้าไปที่ แสตมฟอร์ดด้วย แต่นานมากๆแล้ว...

ขอบคุณ ดร.ขจิต ที่แวะมาให้กำลังใจ ...