วันนี้นั่งอบรมฟังบรรยายใน รพ.สมิติเวช  เรื่องดังต่อไปนี้

  • แนะนำสถานที่ของโรงพยาบาล
  • ประวัติโรงพยาบาล
  • ดูวีดีทัศน์
  • อัคคีภัย
  • ทำข้อสอบเกี่ยวกับประวัติของโรงพยาบาล
  • ทั้งวันฟังการอบรมเท่านี้ค่ะ