ประชาสัมพันธ์การระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

Suwapa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองจ่ายเงิน และรับเงินตามโครงการระดมเงินทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาดังนี้

           วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม  2555

            เวลา  08.30 - 11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.2

            เวลา  13.00 - 16.00 น.  นักเรียนชั้น ม.5

            วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม  2555

            เวลา  08.30 - 11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.1

            เวลา  13.00 - 16.00 น.  นักเรียนชั้น ม.3

            วันอาทิตย์ ที่ 13  พฤษภาคม  2555

            เวลา  08.30 - 11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.4

            เวลา  13.00 - 16.00 น.  นักเรียนชั้น ม.6

       ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามเวลาดังกล่าว

           

 

 

สถานที่: โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For krusorndeeความเห็น (0)