การคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจำปี 2554


   คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นชอบให้มีการคัดเลือกหน่วยงาน KM ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น

   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ได้มีการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้   ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (OR) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2554 และเห็นชอบร่วมกันคือ 1) ให้หน่วยงานระดับเขตคัดเลือกหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีผลงาน KM ดีเด่น 1จังหวัด/เขต และส่วนกลาง 1 หน่วยงาน รวม 7 หน่วยงาน KM ดีเด่น

   ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานย่อย ทั้งกอง สำนัก เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด ได้รับทราบแล้วทั้งใน SSNET, Website KM, KM News Letter, Facebook และหนังสือราชการ โดยให้หน่วยงานที่สนใจส่งเอกสารข้อมูลได้ที่ หน่วยงานระดับจังหวัดส่งที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ตนเองสังกัด และกอง/สำนัก/เขต ส่งที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เท่านั้น... รายละเอียดตามที่แนบ...

ศิริวรรณ หวังดี  เขียน

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/893/231/original_20130319145933.pdf?1363679973

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528913เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2011 12:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2013 14:59 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง