เผยวิธี..สี่สอ แนะประชาชนป้องกันโรคและภัยที่มาจากน้ำท่วม

       เนื่องจากช่วงฤดูฝนบางพื้นที่อาจประสบปัญหามีฝนตกหนัก ติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันอาคารบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเพราะไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแนะนำวิธี “ สี่สอ ป้องกันโรคและภัยจากน้ำท่วม ”

         เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่ลิ้ง  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_06_27_flood.html

         ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพย้อนหลังที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd

ข้อความหลัก " ดื่มน้ำสุก ร่างกายสะอาด ระวังสัตว์พิษ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคและภัยที่มาจากน้ำท่วม "

         กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี


เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ / ข่าว
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)