ขอเชิญคนไทยทุกท่านร่วมประชุม เสวนา ระดมความคิดเห็น แนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย


ขอเรียนเชิญคนไทยทุกท่านร่วมประชุม เสวนา ระดมความคิดเห็น แนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทย ภาคประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-18.00 น ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรื่อง ประชาชนมีความสุขโดยทั่วหน้า อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

คนไทยทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ตรงไปที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามวันและเวลาที่แจ้งได้เลย มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับหน้าหอประชุม

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอิทธิ ภักตร์นิลรัตน์ นายกสภาขับเคลื่อน ราชอาณาจักรไทย โทร 083-3035414 และ 086-3376593

หรือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท โทร 089-1381950

 

 

สถานที่: หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528747เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2011 20:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 12:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

เรียนผู้อ่านทุกท่าน

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆของทุกท่านด้วยครับ ช่วยส่งต่อตามเครือข่ายของทุกท่าน และขอเชิญท่านสละเวลาในวันอาทิตย์(วันหยุดพักผ่อน) พาครอบครัวเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมพลังประชาชนช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ในภาคประชาชน ไม่ต้องรอนักการเมือง ประชาชนคนไทยสามารถรวมพลังกันเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยได้ครับ อย่าให้ลูกหลาน มาว่ากล่าวในภายหน้าว่าเราไม่รักษามรดกอันดีงามที่ตกทอดได้จากบรรพบุรุษไว้ให้เขาเลย มีแต่ทำลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามของ ปู่ ย่า ตา ยาย จนหมดสิ้น ไม่เหลืออะไรที่ดีๆไว้ให้พวกเขาเลย

ขอบคุณครับ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

สวัสดีครับคุณศิริวรรณ

ขอบพระคุณที่ให้กำลังใจ ไม่ทราบว่าคุณศิริวรรณ พอมีเวลาว่างเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (5 มิถุนายน) หรือไม่ครับ ถ้าพอมีเวลาว่างขอเชิญไปร่วมงานด้วยครับ เชิญครอบครัว ญาติ พี่น้อง และเพื่อนฝูงไปกันมากๆยิ่งดีครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ มีหลายท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 ท่าน ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผลออกมาค่อนข้างดีครับ ถึงแม้นจะมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าที่วางไว้ แต่ก็ได้รับการตอบรับร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในโครงการหลายท่านครับ ที่ยังไม่แสดงตัวก็ยังมีอีกหลายท่าน ไว้ผมจะรายงานผลคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ วันนี้ง่วงนอนแล้วต้องขอตัวก่อนครับ

เรียนผู้อ่านทุกท่าน

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆของทุกท่านด้วยครับ ช่วยส่งต่อตามเครือข่ายของทุกท่าน และขอเชิญท่านสละเวลาในวันอาทิตย์(วันหยุดพักผ่อน) พาครอบครัวเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมพลังประชาชนช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ในภาคประชาชน ไม่ต้องรอนักการเมือง ประชาชนคนไทยสามารถรวมพลังกันเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยได้ครับ อย่าให้ลูกหลาน มาว่ากล่าวในภายหน้าว่าเราไม่รักษามรดกอันดีงามที่ตกทอดได้จากบรรพบุรุษไว้ให้เขาเลย มีแต่ทำลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามของ ปู่ ย่า ตา ยาย จนหมดสิ้น ไม่เหลืออะไรที่ดีๆไว้ให้พวกเขาเลย

ขอบคุณครับ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

สวัสดีครับคุณศิริวรรณ

ขอบพระคุณที่ให้กำลังใจ ไม่ทราบว่าคุณศิริวรรณ พอมีเวลาว่างเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (5 มิถุนายน) หรือไม่ครับ ถ้าพอมีเวลาว่างขอเชิญไปร่วมงานด้วยครับ เชิญครอบครัว ญาติ พี่น้อง และเพื่อนฝูงไปกันมากๆยิ่งดีครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ มีหลายท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 ท่าน ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผลออกมาค่อนข้างดีครับ ถึงแม้นจะมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าที่วางไว้ แต่ก็ได้รับการตอบรับร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในโครงการหลายท่านครับ ที่ยังไม่แสดงตัวก็ยังมีอีกหลายท่าน ไว้ผมจะรายงานผลคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ วันนี้ง่วงนอนแล้วต้องขอตัวก่อนครับ

เรียนผู้อ่านทุกท่าน

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆของทุกท่านด้วยครับ ช่วยส่งต่อตามเครือข่ายของทุกท่าน และขอเชิญท่านสละเวลาในวันอาทิตย์(วันหยุดพักผ่อน) พาครอบครัวเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมพลังประชาชนช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ในภาคประชาชน ไม่ต้องรอนักการเมือง ประชาชนคนไทยสามารถรวมพลังกันเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยได้ครับ อย่าให้ลูกหลาน มาว่ากล่าวในภายหน้าว่าเราไม่รักษามรดกอันดีงามที่ตกทอดได้จากบรรพบุรุษไว้ให้เขาเลย มีแต่ทำลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามของ ปู่ ย่า ตา ยาย จนหมดสิ้น ไม่เหลืออะไรที่ดีๆไว้ให้พวกเขาเลย

ขอบคุณครับ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

สวัสดีครับคุณศิริวรรณ

ขอบพระคุณที่ให้กำลังใจ ไม่ทราบว่าคุณศิริวรรณ พอมีเวลาว่างเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (5 มิถุนายน) หรือไม่ครับ ถ้าพอมีเวลาว่างขอเชิญไปร่วมงานด้วยครับ เชิญครอบครัว ญาติ พี่น้อง และเพื่อนฝูงไปกันมากๆยิ่งดีครับ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ มีหลายท่านให้เกียรติเข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 ท่าน ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผลออกมาค่อนข้างดีครับ ถึงแม้นจะมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าที่วางไว้ แต่ก็ได้รับการตอบรับร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในโครงการหลายท่านครับ ที่ยังไม่แสดงตัวก็ยังมีอีกหลายท่าน ไว้ผมจะรายงานผลคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ วันนี้ง่วงนอนแล้วต้องขอตัวก่อนครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท