วัดไทย-วัดอังกฤษ

คำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ซึ่งแต่งไม่อยากนัก ผมเคยสอนเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้ช่วยกันแต่ง ผลงานออกมาคือ...

       วัดไทยทำด้วยอิฐ       วัดอังกฤษทำด้วยปูน

นักเรียนท่องสูตรคูณ           เอาวัดปูนมาคูณวัดอิฐ

ผลลัพธ์คือ วัดไทย             งามวิไลเท่า อังกฤษ

จำไว้อย่าให้ผิด                 วัดอังกฤษเท่าวัดไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไก่ขัน™ความเห็น (0)