วันเสาร์ที่ผ่านมา พี่ขวัญ บี และผู้เขียน ไปช่วยป้าแบน(นิสาชล  อุ่นจิตร์)แห่งองค์การหมอไร้พรมแดน(MSF) ทำตลาดนัดความรู้แก่เด็กติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล (คลองเตย) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “ศูนย์เมอร์ซี่” <p>         พวกเราเดินทางมาถึงตลาดนัดความรู้พร้อมกับบอร์ด “อีคิวกะวัยใส” (หลังจากช่วยกันคิด  อยู่หลายวัน)และขนมหลากหลายไปฝากเด็กๆ เช่น มันฝรั่งทอด เวเฟอร์ มัชเมลโล่ และเจอป้าแบนกำลังขะมักขะเม้นทำป้ายต้อนรับเด็กๆ พวกเราจึงพร้อมใจกันแปลงร่างกลายเป็นเด็กในร่างยักษ์ ช่วยกันทำป้ายอย่างสนุกสนาน แม้มือจะเปรอะเปื้อนไปด้วยสีชอล์กก็ตาม</p><p>          พอเวลาประมาณ 09.00 น. เด็กๆก็ลงมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยการนำของแม่ผึ้ง(จนท.ศูนย์เด็ก) เด็กๆเตรียมการนำเสนอกันมาอย่างเต็มที่ จนพวกเราอึ้งกับฝีมือของเด็กๆที่สามารถนำเอาของที่มีอยู่มาประยุกต์สร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของพวกเขาได้อย่างสวยงาม</p><p>         กิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่8 ที่ป้าแบนจัดขึ้นกับเด็กๆกลุ่มนี้ ในครั้งที่แล้วป้าแบนจัดเด็กๆเป็น 7 กลุ่มๆละ 3 - 4 คน  แล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะนำเสนอความรู้ที่ได้รับมากันอย่างไรแล้วนำมาเสนอกันในครั้งนี้ </p><p>         ป้าแบนมีกติกาว่า หลังจากเด็กๆดูการนำเสนอของเพื่อนๆแล้ว ให้ทุกคนลงคะแนนกับการนำเสนอที่ตัวเองชื่นชอบ โดยป้าแบนจะให้กระดาษที่ตัดเป็นรูปหัวใจ(ตามสีของแต่ละกลุ่ม) กับเด็กๆคนละ 10 ดวง เช่น กลุ่มหนึ่งได้กระดาษสีฟ้า เด็กๆที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งก็จะได้หัวใจสีฟ้า เป็นต้น จากนั้นให้เด็กๆนำหัวใจที่ได้ไปติดบนกระดาษสีของกลุ่มที่ตนเองชื่นชอบการนำเสนอ เด็กๆไม่สามารถให้คะแนนกับกลุ่มของตัวเองได้ หรือถ้าใครเผลอให้คะแนนกับกลุ่มตัวเองจะถือว่า "ฟาล์ว" เช่น เราได้หัวใจสีชมพู เมื่อติดลงบนกระดาษสีชมพู เราก็มองไม่เห็นหัวใจ เพราะมันเป็นสีเดียวกัน มันไม่มีค่า</p><p>         เมื่อบอกกล่าวกติกากันแล้ว ป้าแบนก็ให้เด็กๆเตรียมการนำเสนออีกประมาณ 5 นาที จากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอโดยที่ไม่ได้เรียงตามลำดับ ดังนี้…</p><ul>

  • หน้ากากจอมวายร้าย เด็กๆเน้นถึงอันตรายของการติดยาเสพติด เช่น ยาบ้า เฮโรอีน แต่ด้วยพลังของความดีทำให้เด็กๆรอดพ้นจากยาเสพติดเหล่านั้น
  • เชื้อไวรัส เป็นเรื่องราวของแม่มดที่แอบเอาไวรัสเข้าไปในป่า โดยหวังให้สัตว์ป่า เช่น ลุงลิง เจ็บป่วย แต่สัตว์ป่าเหล่านั้นหายป่วยได้ด้วยยาวิเศษ (ในความหมายของเด็กๆก็คือ ยาARV)  แม่มดก็พ่ายแพ้กลับไป
  • ลุงเสือกับแม่มด เป็นเรื่องราวคล้ายๆกับเชื้อไวรัส แต่เน้นเรื่องการกินยาARV และกินอาหารที่มีประโยชน์
  • เราเกิดมาได้อย่างไร เด็กๆสรุปกันว่า เราเกิดมาจากรังไข่และตัวอสุจิ  แล้วยังพูดถึงการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีจากแม่ไปสู่ลูกหากลูกกินนมแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้น เด็กที่แม่ติดเชื้อเอชไอวีต้องกินนมกระป๋อง กินอาหารให้ครบห้าหมู่ และกินยา ARV
  • เด็กดีของยาย เป็นเรื่องราวของหลานๆที่ดูแลยายที่ติดเชื้อเอชไอวีและกำลังเจ็บป่วยอย่างไม่รังเกียจ
  • ส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นการบอกกล่าวถึงหน้าที่ของอวัยวะแต่ละอวัยวะ เช่น ตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ เท้าทำให้เราสามารถไปไหนมาไหนได้ เป็นต้น
  • การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เด็กๆพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
  • </ul><p>         นอกจากนี้ ป้าแบนยังเซอร์ไพร์สพวกเราด้วยการให้พวกเรานำเสนอผลงานที่เตรียมไป และให้เด็กๆร่วมลงคะแนนกับผลงานของพวกเราด้วย</p><p align="left">         ส่วนกลุ่มไหนนำเสนอได้โดนใจเพื่อนๆจนได้คะแนนมากที่สุดนั้น ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะ   </p><p align="center">โปรดติดตามผลการตัดสิน</p><p align="center">และสุดยอดเทคนิคการนำเสนอของเด็กๆในบันทึกต่อไป</p><p align="right">by kai angel          </p>