รับสมัครนักเรียน

ธนินทร์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การรับสมัครนักเรียน

อายุ

- ระดับชั้นเนอสเซอรี่ รับอายุตั้งแต่ ๒-๓ ปี

- ระดับชั้นอนุบาล  รับอายุตั้งแต่ ๓-๖ ปี

- ระดับชั้นประถมศึกษา รับอายุตั้งแต่ ๗-๑๒ ปี

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับอายุตั้งแต่ ๑๓-๑๘ ปี

พื้นความรู้เดิม

- ระดับชั้นประถมศึกษา จบชั้นอนุบาล

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพินิจวิทยาความเห็น (0)