คณะวจก. มอ.หาดใหญ่ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Armuay_chew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างเทคนิค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    กำหนดการคัดเลือก
  • ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัคร
  • วันที่ 4 มีนาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mgt.psu.ac.th//images/stories/New/Job/job-1-2554.pdf

สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานใน UsableLabsความเห็น (0)