การปฎิวัติ

จะทามยังไงให้ประเทศไทยสามัคคีกัน
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากประกาศยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลเมื่อคืนนี้ โดยได้ชี้แจงสาเหตุที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้
พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ เป็นผู้อ่านคำแถลงการณ์ว่า ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองได้เรียบร้อยแล้ว และมีผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540, วุฒิสภา,สภาผู้แทนราษฎร, คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ มีอันสิ้นสุดลง
คณะปฏิรูปการปกครองฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความเห็นร่วมกันว่าการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลรักษาการณ์ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในสังคมไทย การบริหารราชการแผ่นดินส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างกว้างขวาง
อีกทั้งมีพฤติกรรมแทรกแซงอำนาจขององค์กรอิสระจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้ลุล่วงไปได้ หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบางโอกาสยังหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนชาวไทย 
คณะปฏิรูปการปกครองฯ จึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และสร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่ประชาชนให้ฟื้นคืนมาโดยเร็ว
พล.อ.สนธิ กล่าวว่า คณะปฏิรูปการปกครองฯ ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเสียเอง และจะคืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด รวมทั้งจะธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในสงบ และสนับสนุนให้การดำเนินการบรรลุเจตนารมย์อันบริสุทธิ์โดยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOT aความเห็น (2)

IP: xxx.8.154.185
เขียนเมื่อ 
  1. รีนรรยนนยนใสง
ปวริศ
IP: xxx.47.224.148
เขียนเมื่อ 

ดเดเด้เพหี้กเ

คำสำคัญ (Tags)

#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก

52830

เขียน

01 Oct 2006 @ 13:47
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก