สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีประวัติความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน

 28 ก.ย. 2548 กำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 29 กันยายน 2548 ซึ่งเมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการแล้ว ก็จะโยกย้ายกิจกรรมด้านการพาณิชย์ทั้งหมดจากสนามบินดอนเมืองไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองจะใช้เฉพาะในกิจการของกองทัพอากาศ ตลอดจนการบินพาณิชย์เฉพาะเครื่องบินเที่ยวพิเศษเช่าเหมาลำ เครื่องบินส่วนบุคคล  และเครื่องบินสินค้าทั้งลำต่อไป รัฐบาลได้ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ที่สามารถรองรับเครื่องบินได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตยั่งยืน สนามบินนี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2549 เมื่อสนามบินแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการ จะทำให้พื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิมีสภาพเป็นเมืองอันเนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ระบบการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นตามมาและกลายเป็นเมืองศูนย์กลาง การบินของภูมิภาคในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOT aความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก

52826

เขียน

01 Oct 2006 @ 13:27
()

แก้ไข

01 Jun 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก