การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Anuroj48
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

         

          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นที่จริงต้องพัฒนากันที่รากเหง้า   โดยในทางปฏิบัตินักพัฒนาต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน    ทั้งแนว ปรัชญา   Essentialism  or Perennials    แนว ปรัชญา   Progressive / Reconstructive (OD,OL,LO)   ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานและวัฒนธรรมขององค์กร    โดยปัจจัยพื้นฐานนั้นต้องไม่มองข้ามประเด็นทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร  ไม่ว่าจะเป็น  คน สิ่งของ  งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ  โดยต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนา  มีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวมารองรับ  โดยเฉพาะแผนในระยะยาวต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนามนุษย์ที่รากเหง้าให้เป็นคนที่คิดเป็น  ทำเป็น  เพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด  ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น  และเป็นไปตามเป้าหมาย โดยไม่ควรมองข้ามความคุ้มค่าคุ้มทุน  

            ในฐานะ HRD  การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้อง มองให้ ประสานกันและมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน    โดย การให้การศึกษาเบื้องต้นแก่ประชาชนนับว่าเป็นความจำเป็นอันดับแรกในการพัฒนาการศึกษา และในขณะเดียวกัน การจัดแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในด้านกำลังคนก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มิได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ในระยะของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจจึง ควรมีการ กำหนดว่า ควร ผลิตกำลังคนในระดับต่างๆ ที่จะใช้ในแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ละแขนงอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปด้วย การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงอยู่เสมอคือ  ถ้าจะพัฒนาต้องเริ่มต้นที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรก   หลังจากนั้นก็ศึกษาระบบ และบริบท สภาพปัญหาที่แท้จริง  นโยบาย  ภาคีเครือข่ายเอาด้วยหรือไม่   ความศรัทธาของระบบการศึกษา  ช่องทางการพัฒนาน่าจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหน   อะไรคือตัวชี้วัดที่สำคัญ   ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร   จริงใจที่จะแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด ฯลฯ  ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จำเป็นต้องมาวิเคราะห์ก่อนวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป    

  .................................................    

โดย  คนึงนิจ อนุโรจน์                                                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Human Resource Guide by Dr.Khanuengnich Anuroj

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 52828, เขียน: 01 Oct 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 29 May 2013 @ 09:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

adulnarongsak
IP: xxx.123.152.147
เขียนเมื่อ 

       your jounal is compleate.  I think so. man power is the best important. so man power must have high Education. over the basic of balance level. I introduce that the level of education is over gradual. And in the last must not forget Moral and Ethic  is over Education too. 

เขียนเมื่อ 

Thanks somuch.If you come back again.Please give me your e-mail address. I would like to share with you.

K.Anuroj.

adulnarongsak
IP: xxx.157.201.237
เขียนเมื่อ 

ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศไทย ยังคงต้องพัฒนาอีกมาก

เนื่องจากวัฒนธรรมของประเทศไทย ยังอยู่ในวังวนแห่งผลประโยชน์ และ เกิดการขัดแย้งในผลประโยชน์เป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร ในหน่วยงานใดๆ โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเมือง มันกระทบไปหมด ทุกองค์กร ดังนั้น ตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึง จริยธรรม และจรรยาบรรณ ก่อนไปถึงตรงนั้นควรเน้นเรื่องจิตสำนึก ก่อน...โดยเฉพาะนักการเมือง