ม.ทักษิณ สงขลา รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

Armuay_chew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มหาวิทยาลัย ทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สามารถพัฒนาโปรแกรมด้าน VB หรือ ASP หรือ PHP

- สามารถติดตั้ง Windows 2003 Server และ Linux Server

กำหนดรับสมัคร : 11-25 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 29 พฤศจิกายน 2553

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

- วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967 Website : www.tsu.ac.th/personnel

- วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232

อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tsu.ac.th/th/news/detail.php?id_list=1164

สถานที่: มหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานใน UsableLabsความเห็น (0)