คนเกิดปีฉลู " ลักษณะ บุคคลิก เป็นคนมีมาด ฉลาดแต่ขาดเฉลียว เรียบง่าย เรียบร้อย พูดจาพาทีไพเราะ เข้าสังคมได้ทุกระดับชั้น แต่พูดจาตรงไปตรงมา "มะนาวไม่มีน้ำ" แต่ดูผิวเผิน เป็นคนคบคนยาก.....แต่น้ำใจสุดประเสริฐ เมื่อเข้าใกล้และได้คบหา จริงใจ เปิดเผย แต่คนไม่ยอมรับเพราะพูดตรงเกินไป ....คนเกิดปีฉลู จึงไม่เหมาะที่จะทำการใหญ่ (หรือเป็นผู้นำ)ระดับต่าง ๆ เพราะโดดเด่นเกินไป (ทุก ๆ ด้าน ) อาชีพที่เหมาะสม คือ พ่อค้า นักธุรกิจ นักบวช ครู อาจารย์ แพทย์ หรือทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็น " กุนซือ" ให้กับผู้ที่มีความสามารถ"เป็นผู้นำ" และจะเห็นผลงานที่เด่นชัดมากกว่า เป็นที่สุด

.....ทำคุณประโยชน์กับใคร เหมือนไฟตกน้ำ เพราะสังคมที่เปลี่ยนไป....ทำให้จิตใจคนก็เปลี่ยนตาม.........