นครเมืองพระ  วันนี้ใครมาเที่ยวเมืองคอน  แล้วไม่ได้ไปไหว้พระธาตุ(วัดมหาธาตุมหาวิหาร)  เสมือนไม่ถึงเมืองคอน

ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  มีสิ่งสำคัญมากมายที่เป็นที่เคารพสักการะ  มาลองดูกันว่าคนที่เคยไป  เคยเข้าไปสักการะสิ่งสำคัญเหล่านั้นครบถ้วนยังค่ะ

๑.องค์พระบรมธาตุเจดีย์

๒.  พระวิหารทับเกษตร

๓.วิหารพระมหาภิเนษกรณ์

๔.  วิหารเขียน

๕.  วิหารโพธิ์ลังกา

๖.  วิหารสามจอม

๗.วิหารพระแอด

๘.วิหารคด

๙.วิหารพระปัญญา

๑๐.เจดีย์รอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์

๑๑.วิหารพระธรรมศาลา

๑๒.วิหารโพธิ์พระเดิม

๑๓.พระวิหารหลวง

๑๔.พระพุทธบาทจำลอง

๑๕.ต้นพระศรีมหาโพธิ์

มีใครที่ไปยังไม่ครบ  เที่ยวหน้า  ลองเข้าไปสักการะให้ครบถ้วนนะค่ะ

เที่ยวหน้าจะบอกว่า  รายละเอียดนะค่ะ  โปรดติดตามตอนต่อไป