ความเห็น 81414

สิ่งสำคัญในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เขียนเมื่อ 

ว่างเล็กน้อย แล้วค่ะ

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม