พูดถึงความขมแล้วผู้คนล้วนนึกถึงชื่อ บอระเพ็ด แต่ยังมีประโยชน์ทางยาสมุนไพรอยู่ไม่น้อย เช่น ถ้ามารดาที่เลี้ยงทารกด้วยนมจากเต้าและต้องการให้ลูกน้อยหย่านม เอาน้ำบอระเพ็ดทาที่ปลายเต้า รับรองเด็กไม่ยอมกินนมอีกเลย

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า