การศึกษาบทบาทหน้าที่ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กและความต้องการสนับสนุนจากองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

จินดา คำแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

 

ผลการศึกษา

- บทบาทหน้าที่ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กตามดัชนีชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานเด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านบริการอาหารและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ด้านบุคลากรและด้านกรมีส่วนร่วมขององค์กร พบว่า ส่วนใหญ่ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กมีพฤติกรรมหรือบทบาทหน้าที่ ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กเล็กน่าอยู่

- ความต้องการการสนับสนุนของครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก พบว่า ต้องการการสนับสนุนจาก หน่วยงานสาธารณสุขในด้านความรู้และสิ่งสนับสนุนต่างๆที่จำเป็นด้านสุขภาพ ต้องการการสนับสนุนจากผู้ปกครองเด็กในเรื่องการจัดหาสิ่งสนับสนุน และช่วยฝึกเด็กเล็กให้ช่วยเหลือตนเอง ต้องการการสนับสนุนจากคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กในด้านสวัสดิการและสิ่งของสนับสนุน พร้อมการชี้แนะและตรวจเยี่ยม และต้องการการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา หรือตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือคุณภาพงาน และต้องการชี้แนะหรือตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งต้องการให้พัฒนาศักยภาพให้ครูพี่เลี้ยงด้วย

 

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ครูพี่เลี้ยง#ผลงานทางวิชาการ#ศูนย์เด็กเล็ก

หมายเลขบันทึก: 52690, เขียน: 30 Sep 2006 @ 11:12 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)