บันทึกนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากbaby R2Rของคุณปภังกร ในการพัฒนางานเวชระบียนมีประเด็นคำถามหลายอย่างที่ทางทีมเรา(พี่มอม พี่อ้อม พี่ศิริพร และยุ้ย) ได้นำมาคุยกันทุกวัน  ในประเด็น การทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมบริการ(ถูกร้องเรียน) การลดระยะเวลารอคอยแฟ้ม

ประเด็นการทำงานเป็นทีมและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

       ปัจจุบันลักษณะงานที่แบ่งเป็นโซนของห้องบัตร ยังมีจุดอ่อนการเชื่อมโยงเพื่อให้ระบบต่อเนื่องไม่ขาดตอน ซึ่งทางศูนย์พัฒนาคุณภาพได้รับรายงานความเสี่ยงเรื่องไม่มีคนรับโทรศัพท์ (คาดการว่าน่าจะเป็นช่วง8.00-9.00น.วันจันทร์กับพฤหัส)โทรมาห้องบัตรแต่ไม่มีคนรับสาย ทำให้นึกถึงสถานการณ์จริงซึ่งทุกคนจดจ่อกับงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าขณะนั้น คนไข้ก็เร่ง คัดกรองก็มาเร่งว่าคนไข้รอนานแล้วแฟ้มยังไม่ได้ ฯลฯ ประกอบกับไม่มีใครได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เฉพาะในการรับโทรศัพท์ได้ประชุมถามน้องๆห้องบัตรเพื่อหาคนที่จะรับโทรศัพท์ประจำ1 คนว่าควรจะเป็นใคร เห็นพ้องกันว่าควรเป็นมาลัย(ซึ่งรับผิดชอบหลักเรื่องการยืมแฟ้ม)กรณีน้องมาลัยไม่ว่างให้พี่นิโรจน์รับผิดชอบซึ่งทั้งสองท่านปฏิบัติงานอยู่ที่โชน 2 อันเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบ

       กรณีแฟ้มช้า ทุกโซนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบโดยจะมีการบันทึกเวลาตั้งแต่รับแจ้ง(จากบัตรคิวและรับแจ้งทางโทรศัพท์ให้หาแฟ้ม)และเวลาส่งออกแฟ้มทดลองบันทึก 1 เดือนแล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อกำหนดว่าจะลดเวลาเหลือเท่าไหร่จึงจะท้าทายทีมห้องบัตร ถ้าทำได้ทางทีมพัฒนางานเวชระบียนจะเป็นสปอนเซอร์เงินรางวัลให้โซนที่ทำสำเร็จ

      ทีมพัฒนางานเวชระบียนเชื่อว่าการสร้างแรงจูงใจเพื่อท้าทายคนทำงานในการสร้างผลงานจะช่วยให้คนเต็มใจทำงานและปัญหาพฤติกรรมบริการ(ถูกร้องเรียน) ปัญหาการรอคอยแฟ้มนานจะลดลงไปเอง