ความเห็น 79509

R2R งานเวชระเบียน

พี่อ้อม
IP: xxx.157.42.84
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยจ๊ะ เพราะ การพัฒนาระบบบริการของห้องบัตร  ถ้าการให้บริการค้นแฟ้มต่อเนื่อง ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจ   สามารถเก็บตัวชี้วัดของงานเวชระเบียนตามที่ HA  กำหนดไว้ได้เลย   เท่าที่จำได้  งานคุณภาพของเวชระเบียน  คือ

- ระยะเวลาในการค้นแฟ้ม

- จำนวนแฟ้มหาย ไม่กลับเข้าห้องบัตร

- จำนวนแฟ้มที่เก็บผิด

-ความสมบูรณ์ของแฟ้มเวชระเบียน